Zpracovny ovoce

Občanské sdružení MAS Krajina srdce ve spolupráci s partnery:

Mirabelka, o.s.; Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí

http://www.mirabelkaos.cz/ ,  info@mirabelkaos.cz 

http://www.okraslovaci-spolek.cz/ , okraslovak@gmail.com

Vám nabízí tyto služby:

možnost výjezdu mobilní moštárny     

→ z Moravče (Slapsko), tel. 702 580 529; info@mirabelkaos.cz

→ z Nadějkova; tel. 720 114 543;  mostarna@centrum.cz

v moštovacím centru ve Vilicích: info@mirabelkaos.cz

→ moštování

→ pasterizace

→ sušení ovoce

tel. 702 580 529

Nenalezeno.