MAS Krajina srdce vyhlašuje výzvu s názvem „Živá kronika – dodávka tiskovin a datových nosičů" na podání nabídky dle zakázky malého rozsahu k projektu „Živá kronika"

Text: 

Podmínky zadávacího řízení a informace nezbytné pro zpracování nabídky naleznete ve Výzvě k podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 12. 2013 ve 14:00 hodin.

Nabídky předkládejte na adresu Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE, Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice, v pracovní dny v době od 9:00-15:00 hod.

Obálka bude řádně uzavřena, zajištěna proti neoprávněnému předčasnému otevření nabídky a seznámení se s jejím obsahem a označena následujícím způsobem:
"ZAKÁZKA" s uvedením „NÁZVU ZAKÁZKY" a s poznámkou „NEOTEVÍRAT".

Potřebné informace Vám poskytne Ing. Monika Hienlová, maskrajinasrdce@centrum.cz nebo +420 775 317 757.