MAS Krajina srdce vyhlašuje výzvu s názvem „Mobilní moštovací zařízení a elektrocentrála“ na podání nabídky dle zakázky malého rozsahu k projektu „Venkovské tradice v krajině II"

Text: 

Podmínky zadávacího řízení a informace nezbytné pro zpracování nabídky naleznete ve Výzvě k podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 4. 10. 2012 v 9:00 hodin.

Nabídky předkládejte na adresu Občanské sdružení MAS Krajina srdce, Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice, v pracovní dny v době od 9:00-15:00hod. Obálka bude řádně uzavřena (v naprosto uzavřené obálce či obalu zajištěné proti neoprávněnému předčasnému otevření nabídky a seznámení se s jejím obsahem), označena: „SOUTĚŽ - NEOTEVÍRAT“ a názvem soutěže: „Mobilní moštovací zařízení a elektrocentrála“.