MAS Krajina srdce vyhlašuje výzvu s názvem „Ovocné stromy pro Krajinu srdce" na podání nabídky dle zakázky malého rozsahu k projektu "Venkovské tradice v krajině II"

Text: 
Podmínky zadávacího řízení a informace nezbytné pro zpracování nabídky naleznete v příloze : Výzva.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 10. 2013 ve 9:00 hodin.

Nabídky předkládejte na adresu Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE, Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice, v pracovní dny v době od 8:00-15:00 hod.

Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce, která bude opatřena nápisem: „SOUTĚŽ - NEOTEVÍRAT a názvem soutěže: „Ovocné stromy pro Krajinu srdce“

Potřebné informace Vám poskytne Ing. Monika Hienlová, maskrajinasrdce@centrum.cz nebo +420 775 317 757