MAS Krajina srdce vyhlašuje výzvu s názvem „Živá kronika – dodávka technického vybavení" na podání nabídky dle zakázky malého rozsahu k projektu „Živá kronika"

Text: 

Podmínky zadávacího řízení a informace nezbytné pro zpracování nabídky naleznete ve Výzvě k podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 10. 2013 ve 14:00 hodin.

Nabídky předkládejte na adresu Občanské sdružení MAS Krajina srdce, Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice, v pracovní dny v době od 9:00-15:00hod. Obálka bude řádně uzavřena (v naprosto uzavřené obálce či obalu zajištěné proti neoprávněnému předčasnému otevření nabídky a seznámení se s jejím obsahem), označena: "ZAKÁZKA" s uvedením „NÁZVU ZAKÁZKY" a s poznámkou „NEOTEVÍRAT".

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.