MAS Krajina srdce vyhlašuje výzvu s názvem „Pořízení vybavení pro zpracovny ovoce" na podání nabídky dle zakázky malého rozsahu k projektu „Venkovské tradice v krajině II"

Text: 

Podmínky zadávacího řízení a informace nezbytné pro zpracování nabídky naleznete ve Výzvě k podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 11. 2013 ve 12:00 hodin.

Nabídky předkládejte na adresu Občanské sdružení MAS Krajina srdce, Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice, v pracovní dny v době od 9:00-15:00hod. Obálka bude řádně uzavřena (v naprosto uzavřené obálce či obalu zajištěné proti neoprávněnému předčasnému otevření nabídky a seznámení se s jejím obsahem), označena: „SOUTĚŽ - NEOTEVÍRAT“ a názvem soutěže: „Pořízení vybavení pro zpracovny ovoce“.

Kompletní výzvu naleznete zde a krycí list naleznete zde