MAS Krajina srdce vyhlašuje výzvu s názvem „Pořízení vybavení pro zpracovny ovoce" na podání nabídky dle zakázky malého rozsahu k projektu „Venkovské tradice v krajině II"

Text: 

Podmínky zadávacího řízení a informace nezbytné pro zpracování nabídky naleznete ve Výzvě k podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 11. 2013 ve 12:00 hodin.

Nabídky předkládejte na adresu Občanské sdružení MAS Krajina srdce, Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice, v pracovní dny v době od 9:00-15:00hod. Obálka bude řádně uzavřena (v naprosto uzavřené obálce či obalu zajištěné proti neoprávněnému předčasnému otevření nabídky a seznámení se s jejím obsahem), označena: „SOUTĚŽ - NEOTEVÍRAT“ a názvem soutěže: „Pořízení vybavení pro zpracovny ovoce“.

Kompletní výzvu naleznete zde a krycí list naleznete zde

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.