Sedlec-Prčice

Text: 

Uprostřed půvabné kotliny sedlecké, všeobecně zvané "Český Merán", leží dvě starobylá města, Sedlec a Prčice. Město Sedlec-Prčice vzniklo v roce 1957 sloučením původně samostatných měst Sedlec (dříve též Sedlec u Sedlčan, Sedlec na dráze Wilsonově) a Prčice, která spolu těsně sousedí. Starší a historicky významnější je Prčice, dokládaná již v 11. století. Náležela pánu Vítku z Prčice, od něhož odvozují svůj původ nejstarší české šlechtické rody Vítkovců, resp. Rožmberků, páni z Hradce, páni z Landštejna a páni z Ústí. Město bylo tragicky zasaženo na konci druhé světové války, kdy 7.5.1945 projíždějící jednotky SS vypálily sedleckou školu a postřílely 21 místních občanů. Událost připomínají pomník v místě neštěstí a společný hrob obětí na sedleckém hřbitově. Někdy před rokem 1724 vzniklo v Prčici i židovské osídlení. V roce 1940 zdejší židovská obec zanikla, obyvatelé byli v rámci holocaustu převezeni do koncentračních táborů. Toto sídlení připomíná dnes židovský hřbitov z poloviny 18. století, ležící asi půl kilometru od okraje zástavby Prčice, severovýchodním směrem. Historická jádra obou částí dvojměstí jsou součástí městské památkové zóny Sedlec-Prčice. 

V současnosti je město zřejmě nejvíce proslulé pořádáním tradičního Pochodu Praha-Prčice. Myšlenku pořádání pochodu Praha – Prčice poprvé zrealizovali 17. dubna 1966 hlavní redaktor časopisu Turista Jiří Dvořák a pan Ing. Karel Kulle ve spolupráci s místním rodákem a sportovním propagátorem Stanislavem Ratajem. Pochod vedl zpočátku jedinou trasou z Prahy do Prčice, která byla navíc v prvních ročnících upravena podle tématického zaměření. V prvních letech byla pochodníkům odměnou stužka. Dnes si turisté jako suvenýr odnáší známou botičku zvanou Prčický škrpál. 

Více informací získáte na http://ppp.nipax.cz/. 

Fotogalerie: