Řemeslné dílny

MAS Krajina srdce v rámci projektu „Řemeslo má zlaté dno“ vytvořila 5 řemeslných dílen pro zájemce o lidová řemesla a ruční dovednosti. Dílny jsou vybavené tkalcovskými stavy, kolovraty, keramickými pecemi, hrnčířskými kruhy,…

Dílny jsou k dispozici komukoliv se zájmem o řemesla. Máte-li zájem klubovny navštěvovat, najít si další tvůrčí přátele, naučit se něco nového a kvalitně trávit volný čas, neváhejte zkontaktovat koordinátorky dílen:

 • Klub řemesel v Borotíně

  Milena Belšánová – 606535916

 • Klub řemesel v Chotovinách

  MgA. Eva Volfová – 723815786; klubvlomene@seznam.cz

 • Klub řemesel v Nadějkově

  Mgr. Jana Průšová – 720114543

 • Klub řemesel v Poříně u Dolních Hořic

  Marie Stejskalová – 733221233

 • Klub řemesel ve Smilových Horách

  Jana Králová – 722562998

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.