Projekty MAS

  • Název projektu: Za poklady venkova   Zdroj financování: Program rozvoje venkova, Osa IV. Leader, Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce   Registrační číslo projektu: 11/013/4210b/120/000013   Partnerské MAS: MAS Říčansko (KMAS), MAS Zálabí,...
  • Zaměření projektu:  Předmětem předkládaného projektu spolupráce sedmi partnerských MAS je vytvoření informačního systému Venkovská tržnice III. sloužícího pro posílení akceschopnosti venkovských území. Informační systém má dvě základní skupiny...
  • Zaměření projektu:  Cílem projektu Péče o krajinu bylo nejen posílení znalostí důležitých pro ochranu naší krajiny, ale zejména navázání kontaktů a další spolupráce mezi jednotlivými subjekty, které v této oblasti na území MAS Krajina srdce působí....
  • Zaměření projektu:  Hlavním předmětem předkládaného projektu spolupráce je vytvoření takových podmínek, které zájemcům, zejména z řad venkovských žen, pomohou objevit cestu k tradičním lidovým řemeslům a zručnostem. Projekt využívá tradic...
  • Zaměření projektu:  Realizací projektu vzniklo šest partnerských informačních center pro šest venkovských území. Identická informační centra byla vybavena kompatibilními informačními IT sytémy, jejichž součástí jsou pro tento účel vytvořené databáze...

Stránky