Zvýšení počtů a kapacit místních leaderů

V I. výzvě v roce 2009 byla vyhlášena Fiche č. 11: III.2.2. Zvýšení počtů a kapacit místních leaderů, ve které byl podpořen projekt s názvem Vytvoření vhodných podmínek pro vzdělávání dětí a dospělých v ZŠ v Ratibořských Horách. Díky tomu došlo ke zkvalitnění podmínek pro výuku žáků ZŠ a vznikly prostory pro pořádání kurzů pro dospělé v ZŠ Ratibořské Hory.