Zlepšení stavu obecní infrastruktury

Ve II. výzvě roku 2011 byla opět vyhlášena Fiche č. 4: Zlepšení stavu obecní infrastruktury. Projektovou žádost podali celkem 2 žadatelé – Obec Dolní Hořice na obnovu historické úvozové cesty k osadě Chotčiny a Obec Chotoviny na obnovu autobusových zastávek na jejím území. Oba projekty byly podpořeny MAS Krajina srdce a úspěšné zrealizovány. Celkové výdaje na oba projekty v souhrnu činily 639.585 Kč, žadatelům byla poskytnuta dotace ve výši 318.945 Kč.

V I. výzvě roku 2012 byla Fiche vyhlášena znovu.  Byl podpořen a úspěšně zrealizován jeden projekt, a to „Obnova úvozové cesty z Borotína na Starý Zámek“ žadatele Městys Borotín, která kromě obnovy samotné cesty zahrnovala i doplnění turistickým mobiliářem a vysázení stromů podél cesty.  Profinancováno bylo žadatelem celkem 369.832 Kč, dotace činila 255.000 Kč.

Na základě poptávky v regionu byla Fiche č. 4 naposledy vyhlášena v rámci II. výzvu roku 2013. Z pěti žadatelů uspěli před Výběrovou komisí 3 z nich, z toho jeden přistoupil na pouze částečnou podporu. Obec Dolní Hrachovice tak zrealizovala obnovu autobusových čekáren v Dolních Hrachovicích a Mostku vč. herních prvků pro děti, v Obci Opařany byla též obnovena autobusová čekárna a Obec Dolní Hrachovice aktuálně realizuje obnovu historické úvozové cesty v Mašovicích.