Zlepšení stavu obecní infrastruktury

V I. výzvě v roce 2008 byly podpořeny 4 projekty, které se týkaly Fiche č. 4: II.1.1. Zlepšení stavu obecní infrastruktury.  2 projekty se týkaly zavedení bezdrátového rozhlasu v dané obci a všech místních částech - Bezdrátový rozhlas v Nadějkově a Rekonstrukce veřejného rozhlasu na území obce Mezno. Ve zbývajících 2 šlo o opravu chodníků a silnice - Výstavba chodníku v Lejčkově a Oprava komunikace - ulice Ke Stadionu. 

V II. výzvě 2009 byla opět vyhlášena Fiche č. 4, ve které bylo zrealizováno 6 projektů. 5 z nich se týkalo zavedení bezdrátového rozhlasu, díky němuž došlo v obcích a jejich místních částech k lepší informovanostii a bezpečnosti obyvatel. Jde o tyto projekty: Zavedení bezdrátového rozhlasu v místních částech obce Dolní Hořice, Bezdrátový rozhlas Ratibořské Hory, Bezdrátový Místní Informační Systém pro městys Borotín, Bezdrátový Místní Informační Systém pro obec Jistebnice, Bezdrátový obecní rozhlas pro Smilovy Hory. Poslední 6. projekt s názvem Stavební úpravy místní komunikace parc.č. 491 k.ú. Dědice a parc.č. 701 k.ú. Nemyšl, Dědice - Vrcha se týkal opravy místní komunikace III. třídy.