Zlepšení podmínek pro zajištění sběru a třídění odpadních plastových obalů na Mladovožicku

Sběr PET lahví a dalšího plastového odpadu je v  Mladé Vožici a v jejích místních částech  v současné době  prováděn do plastových popelnic o obsahu 240 l. Podle ing. Blanky Malinové ze Stavebního úřadu MěÚ, která se problematikou ochrany životního prostředí zabývá,  naplní 2 748 obyvatel 48 sběrných nádob, zvláště v „žíznivých letních měsících“ během několika málo dnů. Sběr a lisování PET lahví do balíků provádí technická skupina města již několik let. Důležitým impulsem pro tuto činnost je blízkost jednoho z největších zpracovatelů tohoto odpadu v České republice firmy Silon Planá a.s v Plané nad Lužnicí,kam to je z Vožice jen 25 km. Původně bylo využíváno zastaralé a poruchové technologie svozu a lisování.

Na základě předpokladu,že na Mladovožicku s největší pravděpodobností, ve shodě s celosvětovými trendy poroste i nadále  spotřeba nápojů balených v PET lahvích, předložilo Město Mladá Vožice v rámci programu LEADER ČR 2005 Místní akční skupině Krajina srdce pilotní projekt zaměřený na řešení této tématiky. Projekt zakoupení víceúčelového vozidla pro komunální služby, třídicí linky a hydraulického lisu na odpadní plasty byl podpořen dotací ze strany MAS ve výši 1 712 000,- Kč. Třídicí linka je nyní umístěna v prostorách sběrného dvora v Mladé Vožici, kam jsou sváženy odpadní plastové obaly z Mladé Vožice a jejich místních částí a také z okolních obcí, které projekt partnersky podpořily. Kromě 3,00 t PET  lahví z Mladé Vožice, tak bylo od počátku tohoto roku do sběrného dvora svezeno a zde roztříděno a slisováno 175 kg „petek“  z Vilic  a 95 kg z Bělče.   

Efektivní sběr, svoz, třídění a zpracování  plastových obalů tak, aby bylo možné je realizovat na trhu jako vhodnou surovinu pro recyklaci se daří. Finanční prostředky získané z této činnosti snižují výdaje města Mladá Vožice na činnosti spojené s likvidací komunálního odpadů.