Zlepšení estetického vzledu obcí II

V I. výzvě roku 2012 byla opět vyhlášena Fiche na podávání projektů zaměřených na zlepšení estetického vzhledu obcí. Oproti původní Fichi č. 3 bylo na základě poptávky v regionu vyměněno hlavní opatření za vedlejší a naopak a vznikla tak nová Fiche č. 12 s majoritním zaměřením na památky místního významu (drobné sakrální a světské stavby - boží muka, kapličky, památníky, obecní kašny a studánky, atd.) a minoritním zaměřením na parkové úpravy. Byly podpořeny celkem 4 projekty: Bypass „Srdce Dražiček“, Hřbitov v Nové Vsi u Ml. Vožice – důstojné místo posledního odpočinku, Záchrana sakrálních staveb na správním území Města Sedlec-Prčice a Oprava kapličky a kamenného kříže v osadě Řevnov.

V roce 2013 bylo možné v rámci I. výzvy naposled podávat projektové žádosti v rámci této Fiche. Byly předloženy, podpořeny a též zrealizovány 2 projekty. První z nich se zaměřil na obnovu historického cihlového plotu na Starém zámku v Borotíně, druhý z nich s názvem „Péče o kulturní dědictví Městyse Borotín“ umožnil obnovu kašny, pomníku a 2 pamětních desek na borotínském rynku, byla také obnovena borotínská zvonička a umístěna nová pamětní deska Jaroslava Šiky.