Zlepšení estetického vzhledu obcí

V I. výzvě 2008 bylo ve vyhlášené Fichi č. 3: I.1.3. Zlepšení estetického vzhledu obcí zrealizováno celkem 6 projektů. Díky daným projektům byly v jednotlivých obcích a místních částech provedeny parkové úpravy ploch veřejné zeleně, vysazeny nové stromy či keře, ošetřeny stromy a keře staré, nákupu zahradní techniky (zahradních traktůrků, křovinořezů, ...), zakoupení venkovního mobiliáře, ... Také byla opravena kaplička na rozcestí u Přestavlk. Jednalo se o tyto projekty: Ozelenění Pohnání, Rekonstrukce a údržba ploch veřejné zeleně v obci Hlasivo, Centra osad Českého Meránu, Bezpečnostní úprava okolí základní školy a péče o veřejnou zeleň v Borotíně, Sadové úpravy v obci Bradáčov, Ozelenění obce Vilice.

V I. výzvě 2009 bylo v této Fichi celkem podpořeno 11 projektů: Parkové úpravy v sídlech obce Nemyšl, Obnova a rozšíření technického parku pro údržbu ploch veřejné zeleně v Ratibořských Horách, Údržba veřejné zeleně a ozelenění odpočinkové zóny v obci Smilovy Hory, Údržba ploch veřejné zeleně v obci Dolní Hořice, Zahradní traktor pro Bzovou, oprava kapličky v Bělči, Zlepšení estetického vzhledu obci Vodice, Centra osad Českého Meránu II, Vegetační úpravy v obci Smilkov, Komplexní údržba veřejné zeleně na Jistebnicku, Údržba ploch veřejné zeleně v Pojbukách, Úprava návsi v obci Střezimíř. Díky realizaci daných projektů došlo k vysazení stromů a keřů, byly založeny nové plochy veřejné zeleně, byla nakoupena zahradní technika na jejich údržbu, .... V Bělči byla opravena kaplička.

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.