Zlepšení estetického vzhledu obcí

V I. výzvě 2008 bylo ve vyhlášené Fichi č. 3: I.1.3. Zlepšení estetického vzhledu obcí zrealizováno celkem 6 projektů. Díky daným projektům byly v jednotlivých obcích a místních částech provedeny parkové úpravy ploch veřejné zeleně, vysazeny nové stromy či keře, ošetřeny stromy a keře staré, nákupu zahradní techniky (zahradních traktůrků, křovinořezů, ...), zakoupení venkovního mobiliáře, ... Také byla opravena kaplička na rozcestí u Přestavlk. Jednalo se o tyto projekty: Ozelenění Pohnání, Rekonstrukce a údržba ploch veřejné zeleně v obci Hlasivo, Centra osad Českého Meránu, Bezpečnostní úprava okolí základní školy a péče o veřejnou zeleň v Borotíně, Sadové úpravy v obci Bradáčov, Ozelenění obce Vilice.

V I. výzvě 2009 bylo v této Fichi celkem podpořeno 11 projektů: Parkové úpravy v sídlech obce Nemyšl, Obnova a rozšíření technického parku pro údržbu ploch veřejné zeleně v Ratibořských Horách, Údržba veřejné zeleně a ozelenění odpočinkové zóny v obci Smilovy Hory, Údržba ploch veřejné zeleně v obci Dolní Hořice, Zahradní traktor pro Bzovou, oprava kapličky v Bělči, Zlepšení estetického vzhledu obci Vodice, Centra osad Českého Meránu II, Vegetační úpravy v obci Smilkov, Komplexní údržba veřejné zeleně na Jistebnicku, Údržba ploch veřejné zeleně v Pojbukách, Úprava návsi v obci Střezimíř. Díky realizaci daných projektů došlo k vysazení stromů a keřů, byly založeny nové plochy veřejné zeleně, byla nakoupena zahradní technika na jejich údržbu, .... V Bělči byla opravena kaplička.