Záchrana sakrálních staveb na území města Sedlec-Prčice

Projekt podpořen MAS Krajina srdce (prostřednictvím Státního zemědělského a intervenčního fondu).

V rámci projektu bylo opraveno celkem 9 sakrálních objektů - křížky, kapličky, zvoničky a jejich okolí. Dále došlo k úpravě zeleně - odstranění náletových dřevin, bezpečnostnímu řezu vzrostlých stromů a výsadbě 3 kusů nových stromů - platan a dva hlohy. Zároveň byly zakoupeny a instalovány tři lavičky.

Jednalo se o objekty v místních částech: Bolechovice - kamenný kříž, Malkovice - výklenková kaplička se zvoničkou, Bolešín - litinový kříž na kamenném podstavci, Šanovice - litinový kříž na kamenném podstavci a prostorová kaplička sv. Václava, Rohov - zvonička, Mrákotice - kamenný kříž, Divišovice - kamenný kříž a Horní Matějov - prostorová kaplička sv. Jana Nepomuckého.

Celkové výdaje projektu - 342 064 Kč, z toho dotace ve výši 227 545 Kč a spoluúčast města 114 519 Kč.