Využití ploch trvalých travních porostů

V roce 2010 byla v I. kole příjmu žádostí vyhlášena Fiche č. 1: I.1.1. Využití ploch trvalých travních porostů, ve které byly zrealizovány 2 projekty. V obou případech byly vybudovány pastevní areály. Ve Vratišově v rámci projektu: Budování pastevních areálů ve Vratišově, zakoupily ještě shromaždiště s naháněcí uličkou pro provádění inseminace veterinárních úkolů a zároveň bylo nainstalováno kruhové krmeliště. U druhého projektu: Pastevní areál Zátiší bylo zase vybudováno zimoviště, které tvoří 2 haly.