Výstavba referenčního pracoviště s výrobou palivového lihu a bioplynovou stanicí

Dlouhodobým záměrem Evropské unie je využívání obnovitelných zdrojů energie a zároveň podpora zemědělství. Podle novely zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a následných právních úprav bude v České republice platit od 1. 1. 2007 povinnost přimíchávat 5 % biopaliv do pohonných hmot dodávaných na tuzemský trh. Znamená to, že ve 20 litrech paliva pro váš automobil, které načerpáte u tuzemské benzínové stanice, bude obsaženo 19 litrů benzínu a 1 litr bioethanolu tj. lihu.

V České republice se tak bude muset pro tyto účely ročně vyrobit 2 miliony hektolitrů lihu. Ovšem líh se vyrábí rozkladem surovin, které obsahují sacharidy a polysacharidy (brambory, obiloviny apod.), a při této výrobě vznikají významné objemy zředěných i koncentrovaných odpadních vod, jejichž podstatnou část tvoří lihovarské výpalky. Při výrobě 1 m3 lihu vzniká 15 – 25 m3 výpalků . Při výše uvedené roční produkci bude celkový objem výpalků činit 5 milionů m3, což představuje znečištění,které působí 5 milionů obyvatel.

Jednou z možností, jak lihovarské výpalky dále zpracovat a redukovat jejich negativní dopady na životní prostředí, je jejich přeměna na bioplyn. Zkušeností s bioplynováním lihovarských výpalků je však ve světě velmi málo, a proto je nutno ocenit pilotní projekt připravený lihovarem v Blanici u Mladé Vožice, který se snaží řešit tento problém v předstihu.

LIHO-Blanice je významným zpracovatelem nestandardních sacharidických surovin z místní zemědělské produkce v regionu s možností výroby až 50.000 hl. kvasného lihu pro palivové účely za rok. V roce 2004 se lihovar zapojil do programu LEADER ČR a předložil OS MAS Krajina srdce projekt zaměřený na zpracování lihovarských výpalků methanizací v reaktoru bez přístupu vzduchu a se záměrem využít takto vyrobený bioplyn ke snížení spotřeby zemního plynu v technologickém procesu lihovaru. V rámci projektu byl uveden do provozu zkušební anaerobní reaktor, který by měl výhledově napomoci k řešení současných problémů spojených s likvidací výpalků vyvážením na zemědělsky obhospodařovanou půdu. Experimentální provoz byl spuštěn v roce 2004, je pravidelně vyhodnocován a účinnost odstranění organických látek z odpadních vod se pohybuje mezi 80 - 85 %.

Ing. Jiří Holas, CSc.

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.