Výměna podlahových krytin a otevření stálé galerie v KD Vilice

Projekt realizovaný za podpory MAS KRAJINA SRDCE

Název projektu: Výměna podlahových krytin a otevření stálé galerie v KD Vilice

Realizace: 2011

Investor: Obec Vilice

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo znovu zprovoznění tanečního sálu v KD Vilice, který byl poničen velkou vodou

z přívalových dešťů v srpnu roku 2010, tak aby opět sloužil potřebám kulturního vyžití obyvatel. Ke

zvýšení kvality života místních obyvatel byla v rámci projektu zřízena stálá galerie v objektu KD.

Součástí projektu bylo i částečné vybavení tanečního sálu novým nábytkem a pořízena audiovizuální

technika k pořádání audiovizuálních představení.

Celkové náklady projektu: 1.052.499,40 Kč

Dotace, která činila 90% uznatelných nákladů: 882.101,00 Kč

 
Miroslav Břenda, starosta obce Vilice