Venkovská tržnice III

Zaměření projektu: 

Předmětem předkládaného projektu spolupráce sedmi partnerských MAS je vytvoření informačního systému Venkovská tržnice III. sloužícího pro posílení akceschopnosti venkovských území. Informační systém má dvě základní skupiny uživatelů, jednak obyvatele a subjekty z území zapojených MAS a za druhé samotné MAS. V případě první skupiny IS nabízí řadu aplikací sloužících k podpoře vzniku a rozvoje místních aktivit a akcí, společenskými a kulturními počínaje, přes aktivity podpory regionální ekonomiky, až po uplatnění zapojování veřejnosti do věcí veřejných. V případě samotných MAS pak IS nabízí statistiku a vyhodnocování indikátorů procesů probíhajících prostřednictvím Venkovské tržnice, čímž generuje data o územích a analytické informace pro přípravu nových strategických dokumentů MAS.

Dlouhodobým cílem SPL MAS Krajina srdce je: ,,Zastavení procesu vylidňování území MAS Krajina srdce" Ve střednědobém časovém horizontu potom chce dosáhnout MAS na svém území těchto cílů:

1. zlepšení kvality života mladých lidí

2. zlepšení kvality života žen

3. zlepšení kvality života obyvatel menších obcí

4. zlepšení nabídky pracovních míst na místním trhu práce

Financování projektu:

Celkové výdaje projektu MAS Krajina srdce v Kč - 499.480,- ; Dotace v Kč 443.268,-.

Celkové výdaje projektu - 3.816.305,- Kč

Dotace - 3.434.674,-  Kč 90%

Příspěvek společenství - EU - 2.747.739,- Kč 80%

Příspěvek z národních zdrojů - 686.935,- Kč 20%

Výdaje projektu:

Měkká akce s definovaným počtem účastníků, exkurze - 80.000,- Kč

Pořízení vybavení - 1.040.000,- Kč

Studie - 1.883.773,- Kč

Řízení a podpora projektu - 812.532,- Kč

Partneři projektu:

NAD ORLICÍ, o.p.s.

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku

Podchlumí, o.s.

Region Pošembeří, o.p.s.

MAS Lužnice, o.s.

MAS Vltava, o.s.

Termín realizace:

2011-2013

Další podrobnosti:

Informační systém Venkovské tržnice III. bude rozšířen a inovován o následující aplikace:

- elektronický obchod

- GPS kompatibilní systém

- statistika pro rozvoj území

- mapová interpretace výstupů informačního systému

- Tagmanager

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.