Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu

V rámci II. výzvy roku 2011 byla vyhlášena i Fiche č.6: Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu. Byly podpořeny a též zrealizovány dva projekty. První z nich žadatele DSO Mikroregion VENKOV s názvem „Po stopách historie obcemi Mikroregionu VENKOV“ a druhý žadatele Společenství obcí Čertovo břemeno se zaměřením na zkvalitňování zelených stezek Greenways Čertovo břemeno. V rámci projektu byly realizovány či obnoveny informační tabule a pořízen turistický mobiliář.

Fiche č. 6 byla opět vyhlášena v I. výzvě roku 2012. Úspěšní byli tentokrát tři žadatelé, a to Společenství obcí Čertovo břemeno s projektem „Rozvoj zelených stezek Greenways Čertovo břemeno“, Obec Dražičky s projektem zaměřeným na dražičské ovocné aleje a stezky a žadatel Český merán, o.p.s. s projektem „Naučná stezka Za krásami Českého Meránu. Projekty jsou aktuálně v realizaci, celková výše požadované dotace činí v souhrnu 465.000 Kč.

Na základě poptávky v regionu byla Fiche č. 6 vyhlášena ještě jednou, a to v rámci II. výzvy roku 2013. Předloženy byly celkem 3 projekty zaměřené na turistické stezky, ale i stavbu rozhledny. Projekt týkající se stavby rozhledny bohužel neprošel administrativní kontrolou, z objemu přidělených finančních prostředků ale bylo stejně možné podpořit pouze jeden projekt. Výběrová komise MAS Krajina srdce doporučila k podpoře projekt žadatele Český Merán, o.p.s. s názvem „Naučná stezka za Krásami Českého Meránu - Sedlecká část“. Projekt je aktuálně realizován, je požadována dotace ve výši 180.000 Kč.

 

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.