Sestavení a repase drtící a třídící linky

V blízkosti Chotovin byla zahájena výstavba dálnice, uvažuje se tu o výstavbě železničního koridoru, pořád se někde něco bourá a stavební sutě je také třeba likvidovat. Navíc v lomu u Příbrami byla k mání vyřazená drtička, kterou lze rovněž využívat pro třídění sypkých materiálů na jednotlivé frakce podle hrubosti. Podnikatelský záměr byl na světě. Aby obec vyřazený stroj koupila a nechala repasovat, chyběly jen finanční prostředky. 

Projekt „Sestavení a repase drtící a třídící linky pro realizaci akce – budování sítě cyklostezek a cyklotras Mikroregionu VENKOV s využitím vytěženého materiálu z liniových staveb“ byl výběrovou komisí MAS Krajina srdce vybrán a podpořen finanční částkou ve výši 800.000 Kč tj. 80 % celkových nákladů na repasi z Programu Leader ČR 2004.

„Potěšilo mě,“ hodnotí  František Zrzavecký situaci, “že Ministerstvo zemědělství tento projekt vyhodnotilo jako projekt s největším dopadem pro území zapojené do programu. Mnohem méně mě ovšem těší časové prodlení ve spuštění provozu drtičky, což souvisí s přílišným „zájmem“ ekologických organizací o tento projekt s opožděním jeho kolaudace. Platíme asi, bohužel, za jeho přílišnou „pilotnost“. Mrzí mě, že materiál z výstavby dálnice  mizí jinde než zhodnocený naší drtičkou v  cyklostezkách, v lesních a polních cestách obcí sdružených v mikroregionu.“

Přes všechny dosavadní nesnáze, bude chotovinská drtička uvedena do provozu v červnu tohoto roku. Obce sdružené v Mikroregionu Venkov se tedy mohou těšit na přísun levného materiálu vhodného pro výstavbu a opravy místních komunikací a budoucí žadatelé jistě zvažují míru originality tj. pilotnosti svých projektů.