Rozvoj zelených stezek Greenways Čertovo břemeno

Projekt byl realizován ve všech obcích sdružených ve Společenství obcí Čertovo břemeno. Byl zaměřen na zkvalitnění a rozšíření turistických tras. Přispěli jsme ke zlepšení podmínek pro cestovní ruch v našem regionu.

V rámci projektu byly aktualizováno dvacet informačních panelů. Na nich mohou návštěvníci získat informace o historii obcí, o přírodních a kulturních zajímavostech, o významných osobnostech apod.

 

Zpracoval Ing. Antonín Brož