Renesance venkovského ovocnářství

Zaměření projektu: 

Ovocné dřeviny byly vždy přirozeným prvkem venkovské krajiny, neodmyslitelnou součástí života venkovanů. Součástí obživy i potěšení. Přestože období nedávno minulé postihlo roli a význam ovocných dřevin, věříme, že se dnes nacházíme na prahu jejich "renesance". A chceme se na ní aktivně podílet. Projekt je proto svými aktivitami široce nastaven, od zkoumání historie místního ovocnářství, přes aktivity výzkumné a vzdělávací, až po praktickou výsadbu ovocných dřevin a zpracování jejich produkce. Projekt rozšiřuje produkční základnu výsadbami ovocných dřevin, vytváří předpoklady pro rozvoj nekomerčního zpracování ovoce a dalších místních produktů, posiluje znalosti a dovednosti obyvatel výzkumem, vzděláváním a exkurzemi, posiluje spolupráci MAS, spolků a obyvatel a rozvíjí místní tradice.

Financování projektu:

Celkové výdaje části projektu v Kč MAS Krajina srdce - 253.500,- Kč ; Dotace - 228.150,- Kč (EU 80%, národní zdroje 20%)

Celkové výdaje projektu - 1.014.050,- Kč

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace Dotace - 1.014.050,- Kč

Příspěvek společenství - EU - 730.116,- Kč 80%

Příspěvek z národních zdrojů - 182.529,- Kč 20%

Výdaje projektu:

Měkká akce s definovaným počtem účastníků, exkurze - 289 050,- Kč

Měkká akce pro širokou veřejnost - 25 000,- Kč

Pořízení vybavení - 62 000,- Kč

Stavební výdaje - 426.000,- Kč

Studie - 75.000,- Kč

Řízení a podpora projektu - 137.000,- Kč

Partneři projektu:

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku

Místní akční skupina Sdružení Růže, občanské sdružení

Termín realizace:

2012-2015

Další podrobnosti:

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.