Řemeslo má zlaté dno

Zaměření projektu: 

Hlavním předmětem předkládaného projektu spolupráce je vytvoření takových podmínek, které zájemcům, zejména z řad venkovských žen, pomohou objevit cestu k tradičním lidovým řemeslům a zručnostem. Projekt využívá tradic partnerských venkovských území ke zhodnocení místního lidského a sociálního kapitálu, nemá podnikatelský charakter a není zaměřen na vytváření zboží.

Jako hlavního opatření, které bude využito pro realizaci předkládaného projektu, je podopatření PRV III.2.1.2. Občanské vybavení a služby. V rámci tohoto podopatření byly vybudovány „Kluby lidové tvořivosti“. Kluby byly vybaveny nezbytným zařízením a vybavením pro provozování lidových řemesel. Na území MAS Krajina srdce bude vybudováno a vybaveno 5 Klubů (v Chotovinách, Smilových Horách, Borotíně, Nadějkově, Dolní Hořici), na území MAS Český les 2 Kluby (v Draženově, Halži) a na území MAS Sokolovsko 2 Kluby (v Královském Poříčí, Kraslicích).

Financování projektu:

Celkové výdaje projektu MAS Krajina srdce v Kč - 1.614.814,- ; Dotace v Kč 1.484.263,-.

Partneři projektu:

Místní akční skupina Český les, o.s.

Místní akční skupina Sokolovsko, o.p.s.

LAG Tirschenreuth, Německo

Termín realizace:

2010-2012

Další podrobnosti:

 1.Vytištěno 10.000 kusů letáků

2.Vyhotoven 1 rolap

3.3 propagační dřevěné stánky

4.5 propagačních kampaní

5.Vybudováno 5 Klubů lidové tvořivosti

6.47 řemeslných vzdělávacích kurzů

7.2 exkurze (z toho jedna dvoudenní – Německo – LAG Tirschenreuth, MAS Sokolovsko)

8.Účast na 3 regionálních výstavách

9.Účast na národní výstavě (Země živitelka)

10.Společná webová stránka www.remeslomazlatedno.cz

V rámci projektu Řemeslo má zlaté dno jsme také natočili 26 videokurzů, jak na některá řemesla.

 

Řemeslné dílny

MAS Krajina srdce v rámci projektu „Řemeslo má zlaté dno“ vytvořila 5 řemeslných dílen pro zájemce o lidová řemesla a ruční dovednosti. Dílny jsou vybavené tkalcovskými stavy, kolovraty, keramickými pecemi, hrnčířskými kruhy,…

Dílny jsou k dispozici komukoliv se zájmem o řemesla. Máte-li zájem klubovny navštěvovat, najít si další tvůrčí přátele, naučit se něco nového a kvalitně trávit volný čas, neváhejte zkontaktovat koordinátorky dílen:

 • Klub řemesel v Borotíně

  Milena Belšánová – 606535916

 • Klub řemesel v Chotovinách

  MgA. Eva Volfová – 723815786; klubvlomene@seznam.cz

 • Klub řemesel v Nadějkově

  Mgr. Jana Průšová – 720114543

 • Klub řemesel v Poříně u Dolních Hořic

  Marie Stejskalová – 733221233

 • Klub řemesel ve Smilových Horách

  Jana Králová – 722562998

   

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.