Rekonstrukce veřejného rozhlasu na území obce Mezno

Projekt „Rekonstrukce veřejného rozhlasu na území obce Mezno“ byl SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Fiche č.4 - II.1.1. Zlepšení stavu obecní infrastruktury.
Obec Mezno - první výzva MAS Krajina srdce (07/2008)
Hlavní opatření z PRV: III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
Rozpočet projektu: celkem = 426.966,- Kč, dotace = 341.5672,- Kč, obec = 85.394,- Kč
V červenci roku 2008 proběhla první výzva pro odevzdání projektů v rámci Programu LEADER, který administruje občanské sdružení MAS Krajina srdce z Mladé Vožice. Obec Mezno do Fische č. 4 (Zlepšení stavu obecní infrastruktury) předložila svůj projekt s názvem „Rekonstrukce veřejného rozhlasu na území obce Mezno“ a uspěla. Projekt byl podpořen částkou ve výši 341.5672,- Kč a celkem zde bylo proinvestováno téměř téměr 427 tisíc Kč.
Hlavním cílem projektu byla výměna zastarelého a často nefunkčího veřejného rozhlasu za nový, moderní, a to na území obce Mezno, Lažany, Mitrovice a Stupčice.
Instalací Bezdrátového Místního Informačního Systému (BMIS sytému) došlo ke zkvalitní informovanosti a bezpečnosti obyvatel s trvalým i dočasným pobytem na území obce. Systém BMIS je přímo napojen na Jednotný Systém Varování a Vyrozumění obyvatelstva (JSVV), čímž je zajištěna možnost varování obyvatel při přírodních, ekologických či jiných katastrofách.
Počet domácností se zavedeným bezdrátovým veřejným rozhlasem: 128