Přátelská zahrada v Chotovinách

Chotoviny jsou vsí s více než tisíci obyvateli, a tak z jejího společenského života postupně mizí vzájemná soudržnost a pospolitost. Projektem Přátelská zahrada tak bylo docílit toho, aby lidé na vesnici opět vzájemně spolupracovali a jejich každodenní život se nesl v duchu partnerství, spolupráce a vzájemné soudržnosti..

Přátelská zahrada byla situována do prostoru stávající farní zahrady, která se nachází v bezprostředním sousedství areálu mateřské a základní školy. Cílem farnosti bylo využívat zahrady nejen pro ekumenická setkávání, ale také neformální setkávání rodin s dětmi, maminek, mládeže i dalších věkových skupin. Ani jedna ze sousedních škol zároveň neměla dostatečné vlastní prostory pro volnočasové aktivity dětí. Díky iniciativě žáků a jejich podnětů také základní škola usilovala o využívání farní zahrady přímo v době výuky jako alternativní prostor pro vyučování a praktický nácvik dovedností spjatých se zahradou a péčí o ni.

Předmětem projektu byla obnova ohradní zdi, zřízení ochranného oplocení, volejbalového hřiště, obnova travního porostu, zřízení krbu s posezením a odstranění neplodících stromů a náletových dřevin.

Projekt je ukázkou toho, jakým způsobem a v jakých rozměrech lze prospět společenství celé obce. Výsledkem není pouze zrekonstruování zahrady, ale i akce, které se zde uskutečňují, podpora místní soudržnosti, vztahu obyvatel k místu, kde žijí, i vzdělávací rozměr dětí. Zahrada si velice rychle v rámci obce vybudovala velký význam. Místní lidé zde nacházejí kromě „klasické“ zahrady i určitého genia loci a rádi se sem vracejí.

 

Vaši MASáci

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.