Přátelská zahrada v Chotovinách

Chotoviny jsou vsí s více než tisíci obyvateli, a tak z jejího společenského života postupně mizí vzájemná soudržnost a pospolitost. Projektem Přátelská zahrada tak bylo docílit toho, aby lidé na vesnici opět vzájemně spolupracovali a jejich každodenní život se nesl v duchu partnerství, spolupráce a vzájemné soudržnosti..

Přátelská zahrada byla situována do prostoru stávající farní zahrady, která se nachází v bezprostředním sousedství areálu mateřské a základní školy. Cílem farnosti bylo využívat zahrady nejen pro ekumenická setkávání, ale také neformální setkávání rodin s dětmi, maminek, mládeže i dalších věkových skupin. Ani jedna ze sousedních škol zároveň neměla dostatečné vlastní prostory pro volnočasové aktivity dětí. Díky iniciativě žáků a jejich podnětů také základní škola usilovala o využívání farní zahrady přímo v době výuky jako alternativní prostor pro vyučování a praktický nácvik dovedností spjatých se zahradou a péčí o ni.

Předmětem projektu byla obnova ohradní zdi, zřízení ochranného oplocení, volejbalového hřiště, obnova travního porostu, zřízení krbu s posezením a odstranění neplodících stromů a náletových dřevin.

Projekt je ukázkou toho, jakým způsobem a v jakých rozměrech lze prospět společenství celé obce. Výsledkem není pouze zrekonstruování zahrady, ale i akce, které se zde uskutečňují, podpora místní soudržnosti, vztahu obyvatel k místu, kde žijí, i vzdělávací rozměr dětí. Zahrada si velice rychle v rámci obce vybudovala velký význam. Místní lidé zde nacházejí kromě „klasické“ zahrady i určitého genia loci a rádi se sem vracejí.

 

Vaši MASáci