Podnikatelské aktivity nezemědělců

V I. výzvě v roce 2008 byly podpořeny 2 projekty, které spadaly do Fiche č. 8: III.1.2. Podnikatelské aktivity nezemědělců - Šikovné ruce truhláře nestačí, kde byly zakoupeny 2 nové stroje, čímž došlo k modernizaci truhlářské dílny a Stavební obnova a vybavení Ateliéru Prčice, kde byla opravená fasáda, nové okno a dveře, vybavení nábytkem a pořízení počítače.

Fiche č. 8 byla opět vyhlášena v I. výzvě v roce 2010, kdy bylo celkem zrealizováno  5 projektů: Konec ručnímu broušení dřeva (byla zakoupena širokopásová bruska, která nahradila dosavadní ruční způsob, čímž se zvýšila produktivita práce),  Vybavení umělecké dílny ve Vilicích (byly zakoupeny stroje na opracování dřeva a keramická pec), Prodejna železářství s rozšířeným sortimentem (vznikla nová maloobchodní prodejna železářství, která byla rozšířena o další sortiment - zahradní technika, drogerie, domácí potřeby, barvy a laky), Dokončení novostavby truhlářské dílny (byla dokončena stavba truhlářské dílny), Jan Kohout - pořízení truhlářského setu (byl pořízen truhlářský set, čímž dojde ke zvýšení poskytovaných služeb).