Podnikání v CR

I. výzva roku 2010 přinesla podporu 3 projektů, které se týkaly Fiche č. 9 Podnikání v CR. Realizované projekty se týkají výstavby či modernizace budov penzionů a hospody, oplocení a vybudování odstavného stání. Jde konkrétně o tyto projekty: Odstavné stání a oplocení Penzionu Kateřina, Penzion u Jaromíra, Rekonstrukce a modernizace ubytovacího a stravovacího zařízení: Hostinec U Rezků. Všechny projekty se zatím realizují - ještě nebyly dokončeny.