Ozeleňování obcí

V rámci první Výzvy MAS Krajina srdce v roce 2008 byly podpořeny projekty obcí na zlepšení jejich estetického vzhledu z hlediska údržby stávající a výsadby nové zeleně. V některých obcích, nebo jen v některých místních částech obcí, bylo nezbytné upravit zelené plochy, ošetřit stromy a doplnit výsadby tam, kde to bylo z estetického hlediska nutné. Došlo k ozdravnému prořezu vzrostlých stromů (převážně lip, javorů a ovocných dřevin), byly prořezány a upraveny keře, někde došlo k ošetření travnatých ploch a například ve Vilicích také k založení nového trávníku namísto dosavadního asfaltu. V rámci realizace 6ti projektů bylo celkem vysázeno 66 ks stromů, došlo k založení nové zeleně na ploše 3 205 m2 a díky pořízení mechanizace i k údržbě ploch o výměře 11,12 ha. Dva projekty řešily i opravu kapličky - v Přestavlkách a v Bělči, jinde projekt zahrnoval i nákup a osazení drobných mobiliářů, čímž byla vytvořena odpočinková místa. Další vlnu obdobných projektů plánuje MAS Krajina srdce podpořit v roce 2009.

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.