Oprava a vybavení společenského sálu v Borotíně

V minulých dnech byla dokončena akce "Oprava a vybavení společenského sálu v Borotíně". Jedná se o projekt, který byl podpořen Státním zemědělským intervenčním fondem prostřednictvím Občanského sdružení MAS Krajina srdce.

Mohl tak být obnoven interiér společenského sálu v č.p. 78 v Borotíně, vyměněna okna, opraveno ústřední topení atd. Nově bylo nakoupeno 50 stolů a 209 židlí. Na vstupní chodbě byla zřízena výstavní expozice. Venkovní prostor byl doplněn keřovým porostem, lavičkami a cyklostojany. Podstatně se tím zlepšily podmínky pro pořádání kulturních a společenských akcí. Celkové náklady projektu činily 669 046,--Kč. Na akci se podařilo získat dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 349 440,--Kč.

 

Ing. Antonín Brož, starosta