Obnova autobusových čekáren Obce Dolní Hrachovice

V první polovině roku 2014 byl zrealizován projekt „Obnova autobusových čekáren Obce Dolní Hrachovice“ který byl finančně podpořen SZIF, podpora byla získána ve spolupráci s občanským sdružením MAS Krajina srdce.

Čekárny byly vybudovány včetně zázemí v částech obce Dolní Hrachovice a Mostek. Jsou praktickým a visuálním přínosem pro spoluobčany a návštěvníky obce.

 

Miroslav Bronec
starosta Obce Dolní Hrachovice