Lyžařské trasy Polánka

Území jihozápadního okraje Českomoravské vrchoviny je od všech horských oblastí ČR ve značné vzdálenosti, sněhová pokrývka zde nedosahuje horských parametrů, ale její síla je vyšší a trvání výrazně delší než u okolních oblastí. Vhodné podmínky pro amatérské běžecké lyžování předurčuje i rovinatost terénu, a tak sem za běžkováním už dříve přijížděli běžkaři i ze vzdálenějšího okolí (Mladovožicko, Chýnovsko, Táborsko).

Občanské sdružení Polánka v čele Ing. Ludmilou Dvořákovou za podpory Občanského sdružení MAS Krajina srdce realizovalo projekt, jehož účelem bylo propojit „divoké“ běžkařské stopy dle požadavků jejich uživatelů i přírody. Projekt motivuje k aktivnímu trávení volného času, přitahuje více návštěvníků nejen sportovní aktivitou samotnou, ale i krásným přírodním prostředím přírodního parku Polánka. Je také příkladem spolupráce s Klubem českých turistů na místní i národní úrovni a příkladem zapojení poměrně velkého množství obcí – projekt byl realizován na území 19 katastrálních území obcí. Realizací projektu byly vyznačeny trasy (celková délka 55 km, mimo lesní pozemky 30 km), vybudovány informační tabule s mapami i možností propagace turistické infrastruktury. Záměrem projektu, který byl podpořen v rámci II. výzvy roku 2009 a fiche č. 6: II.1.3. Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu, bylo i povzbudit místní turistickou infrastrukturu a podnítit investice do ní a tím zlepšit podmínky pro celkový rozvoj cestovního ruchu v území. Přišroubováním desek s mapami byla dne 11.11.2010 dokončena realizace projektu „Lyžařské trasy Polánka“, na který získalo sdružení prostřednictvím realizace Strategického plánu Leader místní akční skupiny Krajina srdce 90% dotaci z Programu rozvoje venkova. V rámci projektu bylo vyznačeno 55 km lyžařských tras pásovým značením Klubu českých turistů a na celém území byly rozmístěny informační stojany či tabule s mapami a rozcestníky se směrovkami. Celková finanční náročnost projektu činila 392 076,- Kč a z toho částka dotace 352 868,- Kč.

Občanské sdružení Polánka bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 23.12.2008. Jeho hlavním cílem je podpora rekreačního sportování a turistiky v přírodě, a to způsobem k přírodě maximálně šetrným. V současné době je členy sdružení 7 obcí a 7 fyzických osob. Sdružení se jmenuje podle Přírodního parku Polánka, který leží v nejvýše položené části území, kolem vrcholu Batkovy, s nadmořskou výškou 724 m. Sníh zde zůstává ležet nejdéle z celého Táborska. Dostatek sněhu v oblasti a zajištění strojního protahování běžkařských stop bylo hlavním důvodem vzniku sdružení. V zimě roku 2009 začalo sdružení protahovat lyžařské trasy vlastnoručně vyrobeným „protahovadlem“, taženým traktorem. Upravovalo se 15 km běžkařských tras. V roce 2010 se upravovalo již 39 km tras. Z důvodu dalšího rozvoje byl v říjnu 2010 zakoupen skútr Tajga a stopař. Dnes je celková délka upravovaných tras 72 km. Na mapách je vyznačeno 66 km. Trasy z velké části procházejí Přírodním parkem Polánka, mnoha místy dalekého rozhledu a jedna z nich i krajinářský ceněnou soustavou komponovaných alejí z období pozdního baroka v okolí vrchu Homole. Jsou vedeny i kolem kulturních památek (kostela Rozehnání svatých apoštolů ve Smilových Horách, kostela sv. Petra a Pavla a barokní fary v Hartvíkově. Trasy doplňují a často se i napojují na pěší trasy KČT.