Kvalitnějším vybavením víceúčelové učebny, za kvalitnější přípravou budoucích řemeslníků

ZŠ a MŠ Opařany se v lednu 2014 zapojila do projektu „Kvalitnějším vybavením víceúčelové učebny, za kvalitnější přípravou budoucích řemeslníků“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova.

Získané finanční prostředky jsme se rozhodli vložit do vybavení víceúčelové učebny. Do přípravy projektu byli zapojeni i žáci, kteří přispěli svými návrhy ke konečné podobě a vybavení učebny.

Učebna je využívána pro rozmanité výtvarné a polytechnické aktivity. Za získané finanční prostředky jsme nakoupili různé druhy nářadí, pomůcky na výtvarné a keramické činnosti, elektrotechnické stavebnice.

Žáci se zde učí pracovat s různými materiály, vyrábějí různé předměty - ptačí budky, krmítka apod. Vyrobili i upomínkové předměty, které jsme věnovali místním seniorům na jejich tradičním prosincovém setkání. Výrobky keramického kroužku zase zkrášlují prostory školy.

V učebně rovněž proběhl výtvarný projekt „Z pohádky do pohádky“. Následovala i výstava vítězných prací. Zapojujeme se do nejrůznějších regionálních i celostátních výtvarných soutěží – Červen – měsíc myslivosti, Jižní Čechy husitské, apod.

Součástí projektu jsou partnerské smlouvy, které jsme uzavřeli s OÚ Opařany a s obecním správcem lesů – hajným. Každoročně se zapojujeme do celosvětové kampaně „Den Země“. Uklízíme s dětmi okolí ZŠ a MŠ, upravujeme zahradu, okopáváme keře, přihnojujeme vlastním kompostem, zametáme cesty kolem školy a školky. Uklízíme i v obci, čistíme obecní lesy od černých skládek. Současně v obecních lesích zavěšujeme ptačí budky, které žáci v průběhu roku vyrobili.

Realizací projektu tak byly vytvořeny dobré podmínky pro kvalitní polytechnickou a estetickou výchovu na naší škole. Věříme, že naše rozmanité aktivity přispějí k posílení zájmu žáků o technické a řemeslné obory.

Mgr. Jiří Kravar, ředitel