Hasičský dům v Mezně je využívaný

V loňském roce uspěla obec Mezno v rámci projektů Programu LEADER, který administruje občanské sdružení MAS Krajina srdce z Mladé Vožice, svým projektem s názvem „Obnova a rozvoj využití hasičského domu v Mezně“. Hlavním cílem byla obnova a dovybavení budovy hasičského domu v Mezně. Záměr projektu vycházel z připomínek místních občanů, kteří si stěžovali na netěsnící okna v obou místnostech pro společenské využití. Ta byla bariérou využívání prostoru v zimním období. Ani před budovou nebyla žádná možnost společného posezení a chyběla vhodná zeleň.
V rámci stavebních prací byla v budově hasičského domu v Mezně vyměněna nevyhovující okna a dveře. Došlo k celkové modernizaci budovy, která tak může být plnohodnotně využívána všemi zájmovými skupinami místních obyvatel v průběhu celého roku. Dále došlo k dovybavení jedné z klubových místností dataprojektorem s plátnem a notebookem, skládacími stoly a židlemi, výstavním rámem a flipchartem. Interiéry hasičského domu byly doplněny trvalou expozicí o historii obce, která je přístupná i případným návštěvníkům a turistům. Před vchodem do budovy byla osazena lavička a vysázena zeleň.
Od svého slavnostního otevření, které proběhlo na podzim roku 2013, byla klubovna často a pravidelně využívána především spolkem Mezeňák o. s. Kromě pokračování v pořádání pravidelných kroužků pro malé děti se v klubovně konaly i akce vzdělávací, jako je kurz první pomoci či přednáška na téma srdečních chorob. Nákup vybavení nově umožnil klubovnu používat pro pracovní schůzky nutné pro chod organizace a přípravu jednorázových aktivit konaných v obci. Zároveň je klubovna využívána jako místo pro setkávání obyvatel, např. při promítání dobových fotek souvisejích s životem v obci v minulém století.
Příští sobotu čeká obyvatele obce poslední akce pořádaná v rámci dotace. Velké plátno opět využijeme, tentokrát na promítání fotek z akcí uspořádaných v posledním roce. Oproti tomu lavičku před budovou rádi využívají návštěvníci lékařky ordinující v hasičském domě. 
Přestože první rok končí, nakoupené vybavení bude dál sloužit a s akcemi v klubovně nekončíme.

Obec Mezno – devátá výzva MAS Krajina srdce (2013/VYZ-I)
Název projektu: Obnova a rozvoj využití hasičského domu v Mezně 
Rozpočet projektu: celkem 376 915 Kč, dotace 218 050 Kč, spoluúčast obce 158 865 Kč

Zdeněk Sedláček a Iva Vančurová, foto Jana Říhová