Galerie Vilice

Obec Vilice disponovala celou řadou zajímavých lidí s uměleckým nadáním, kteří ale neměli prostory, ve kterých by mohli svou činnost prezentovat a šířit dále. Vznikl tak projekt „Výměna podlahových krytin a otevření stálé galerie v KD Vilice“, na který za podpory Občanského sdružení MAS Krajina srdce obec získala dotaci ve výši 822.101 Kč (celkové výdaje projektu činily 1.052.499,40 Kč).

Cílem projektu byla oprava podlah KD a obnova nábytku po povodni za účelem zřízení výstavní síně s minigalerií. Projekt je zaměřený na spolkovou činnost, společenský život a volný čas občanů každého věku, nabízí jim možnost navštěvovat výstavní a vzdělávací akce. Cílí na výchovu mladých formou zážitku a umělecké činnosti. Projekt pamatuje i na ekonomickou situaci mladých lidí – žadatel se zavázal pro ně vytvořit v době vázanosti 50 brigádnických hodin ročně.

Jedná se o pěkný příklad projektu pro povzbuzení společenského života v malých obcích, rozvoj lidové tvořivosti, navazování partnerství v rámci MAS i mimo její území (celkem 9 partnerských smluv), ale i vzájemného propojení projektů – v rámci partnerské smlouvy žadatel spolupracuje s Mgr. Drahomírou Svobodovou, která do galerie poskytuje exponáty a spolupracuje s ní. Své prvotiny zde představil Jaroslav Svoboda junior, student Uměleckoprůmyslové školy, oboru řezbářství. Pořádají se zde také kurzy řemeslné zručnosti a výtvarných dovedností (například malby pro děti), divadelní představení, plesy, cestopisné přednášky, výstavy výtvarné činnosti žáků ZŠ.