Galerie Vilice

Obec Vilice disponovala celou řadou zajímavých lidí s uměleckým nadáním, kteří ale neměli prostory, ve kterých by mohli svou činnost prezentovat a šířit dále. Vznikl tak projekt „Výměna podlahových krytin a otevření stálé galerie v KD Vilice“, na který za podpory Občanského sdružení MAS Krajina srdce obec získala dotaci ve výši 822.101 Kč (celkové výdaje projektu činily 1.052.499,40 Kč).

Cílem projektu byla oprava podlah KD a obnova nábytku po povodni za účelem zřízení výstavní síně s minigalerií. Projekt je zaměřený na spolkovou činnost, společenský život a volný čas občanů každého věku, nabízí jim možnost navštěvovat výstavní a vzdělávací akce. Cílí na výchovu mladých formou zážitku a umělecké činnosti. Projekt pamatuje i na ekonomickou situaci mladých lidí – žadatel se zavázal pro ně vytvořit v době vázanosti 50 brigádnických hodin ročně.

Jedná se o pěkný příklad projektu pro povzbuzení společenského života v malých obcích, rozvoj lidové tvořivosti, navazování partnerství v rámci MAS i mimo její území (celkem 9 partnerských smluv), ale i vzájemného propojení projektů – v rámci partnerské smlouvy žadatel spolupracuje s Mgr. Drahomírou Svobodovou, která do galerie poskytuje exponáty a spolupracuje s ní. Své prvotiny zde představil Jaroslav Svoboda junior, student Uměleckoprůmyslové školy, oboru řezbářství. Pořádají se zde také kurzy řemeslné zručnosti a výtvarných dovedností (například malby pro děti), divadelní představení, plesy, cestopisné přednášky, výstavy výtvarné činnosti žáků ZŠ. 

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.