European traditions and rituals 18.-28.2.2012

Projekt výměny mládeže: “Evropské tradice a rituály”

 

Výměna mlýdeže se uskuteční ve dnech 19.02.2012-28.02.2012 ve vzdělávacím centru v obci Mysłakowice. Účastníci projektu budou mladí lidé ze třech zemí: Polsko, Česká Republika, Rumunsko. Skupina se bude skládat ze 22 lidí. Tématem projektu je umění, kultura a evropské tradice. Během jedenácti dnů se účastníci zúčastní série uměleckých workshopů a budou informováni (budou informovat) o tradicích, které nám zanechali naši předkové a které se v našich zemích dodržují dodnes.

Hlavní aktivity projektu jsou primárně založeny na formálním vzdělávání. Mladí lidé se budou aktivně zapojovat do workshopů, aby projevili svou kreativitu a práci. Worskhopy jsou koncipovány tak, že se od účastníků očekává vyskoká úroveň aktovního zapojení. Celá výměna bude zakončena společným mezinárodním vystopením.

 

22 mladých lidí bude ubytováno v malém městečku Mysłakowice, které je nedaleko Jelenia Góry. Jedná se o místo uprostřed hor a přírody, které nám umožní vyjádřit emoce a inspirativního ducha v každém z nás, zároveň se mládež seznámí a naváže přátelství prostřednictvím aktivit, které jsme připravili:

Více fotografi naleznete zde: http://maskrajinasrdce.cz/cs/galerie/fotogalerie/18-2822012-european-traditions-and-rituals

 

Datum

/ místo

Předmět a druh activity

Cíle aktivity

Pracovní metody

Day 1

 

18.02.2012

Odpoledne

Příjezd a ubytování účastníků, rozdělení do dvojic v různém národnostním složení, prezentace cílů projektu, představení skupin

Integrace účastníků, prezentace organizací, připravenost účastníků na další aktivity

Metoda informování –prezentace bude provedena vedoucími skupin

Večer

Pravidla výměny

Připomenutí cílů projektu

Formou diskuse

 

 

Poznávání jeden druhého

Prolomení nejen jazykových bariér

 Hry, diskuse

Day 2

19.02.2012

Ráno

Odpoledne

Stopy našich předků:

"Park mimiatur” v Kowářově

-

Pěší procházka – tůra s průvodcem

 

 

 

Večer

"V zemi pohádek, ledend, tradic" – mezikulturní dialog

Kreativita v akci, prezentace legend, pohádek každé země, posílení vazeb mezi účastníky

Soutěž v kresbě s názvem "Jsem v zemi pohádek", hry

Day 3

20.02.2012

Ráno

"Tři země a jejich společná historie"
prezentace – přehlídka důležitých událostí v historii České republiky, Rumunska a Polska , shrnutí

Vytvoření oddělených časových řad účastníky výměny, výběr  důležitých společných událostí v historii zemí

prezentace

 

 

Odpoledne

 

Večer

Workshop – návrhy a šití kostýmů  (výběr látek a originálních nápadů).

-

Šití

Workshopy – důležitá data v kalendáři. Co znamenají? Jak se slaví? Hledání společných kořenů... (např. Den babiček, Den dědečků, Sv. Valentýn, Velikonoce, Vánoce, Národní svátky).

Reakce na to, co jsme si “vypůjčili” odjinud a co je naším skutečnáým zvykem a co bychom v našich zvycích odjinud nechtěli. Naše zvyky vychází z naší mentality a mají možnost být adoptovány v jiných zemích..

Diskuse, workshop

Day 4

21.02.2012

Ráno

Výlet do Cieplice

 

Rekonstrukce historických událostí spojené s prohlídkou míst

 

 

Večer

 Taneční hodiny a prezentace tradičních kostýmů

Úroveň aktivit je dána kulturními rozdíly

Taneční workshop ve skupině  – využití aktivních metod práce

Setkání s místními obyvateli,

Analýza projektu

diskuse

Day 5

22.02.2012

Ráno

Příprava show – příprava kostýmů, ochutnávek a jídel

 

Workshop

Odpoledne

Návštěva a pomoc s úklidem na místním hřbitově

Průzkum – hodnoty každého z nás, hledání kořenů

Úklid hřbitova, workshop

Večer

Opékání vuřtů, diskuse

-

diskuse

Day 6

23.02.2012

Ráno

Odpoledne

Workshopy, příprava představení

 

Workshop

 

 

Večer

Po stopách našich předků: Večer představující rituály a tradice v České republice  

 

Prezentace, ukázky, ochutnávky, diskuse

Day 7

24.02.2012

Ráno

 

Příprava vystoupení – šití kostýmů, příprava jídel a dekorací.

Kreativita v akci

Workshop

Odpoledne

Workshop – denní zvyky v každé zemi  (předsudky, pověry např. Pátek 13tého, černá kočka apod.).  Rozdíly, podobnosti, a jejich původ

 

Workshop

 

Večer

Po stopách našich předků. Večer představující tradice a rituály Rumunska.

 

Prezentace, ochutnávky, ukázky, diskuse

Day 8

25.02.2012

 

Ráno

 

Příprava na vystoupení. Šití kostýmů, příprava dekorací  

-

Workshop

 

Odpoledne

Rodinné oslavy – typy, příklady takových oslav, jak probíhají apod. (např.  Svatby, zasnoubení, narozeniny, úmrtí, svátky, narození atd.)

Zlepšení znalostí o našich sousedech

Scénky

Večer

Po stopách našich předků: večer o tradicích a rituálech v Polsku.

Seznámení se s kulturními rozdíly

Prezentace, ukázky, ochutnávky, diskuse

Day 9

26.02.2012

Ráno

Návrhy a výroba pozvánek pro hosty

Integrace a kreativita účastníků

Workshop

Poledne

Návštěva institucí a úřadů za účelem předání pozvánek

Integrace s místní komunitou

Setkání s místními obyvateli

 

Workshop zabývající se životem na vesnici v účastnických zemích. "Venkov včera, dnes a zítra" – jak vypadal a vypadá dnes, co se mění a proč, co již neplatí a co vymizelo, co se už nevrátí,. Zvyky a tradice na venkově.

Integration

Scénky a prezentace

Večer

Hra “Podchody”

 

Mládež se seznámí s místní topografií prostřednictvím her

Day 10

27.02.2012

Ráno

Dokončení kostýmů před vystoupením

 

 

Odpoledne

Společné vystoupení

 

 

 

Večírek s místními obyvateli (staré/původní oblečení)

Aktivity jsou přizpůsobeny odlišným úrovním účastnických zemí

Party

Day 11

28.02.2012
 

Ráno

 

Shrnutí projektu.

-

Shrnutí projektu, hodnotící dotazníky, diskuse

Odpoledne

Odjezd účstníků

 

 

 

 

Datum projektu: 
Sobota, Únor 18, 2012