Dovedné ruce

Projekt „Dovedné ruce“ v ZŠ a MŠ Nadějkov

Od dubna 2014 v naší škole probíhá projekt „Dovedné ruce“. Základní škola byla k realizaci tohoto projektu vyzvána organizací MAS Krajina srdce působící v Mladé Vožici. Projekt byl z větší části financován SZIF České Budějovice. Část projektu financovala škola ze svých zdrojů.

Cílem projektu bylo žáky motivovat k rukodělné práci prostřednictvím konstrukčních a didaktických stavebnic. Prostřednictvím projektu a především ve spolupráci s partnery se žáci naší školy seznamují se světem práce v obecní komunitě, kde žijí. Navštívili jsme několik nadějkovkých podnikatelů, zajímali jsme se o jejich práci. Živnostníci nás provedli svými provozovnami a vysvětlili nám, co vše pro svoji práci potřebují. Čím je jejich práce užitečná a čím je jejich práce tvůrčí. Dále jsme navštívili a poznali blíže činnost místní knihovny, kde nám paní knihovnice a spisovatelka Olga Černá vyprávěla o tvorbě literárního díla pro děti.  Navštívili jsme i Stanici dobrovolných hasičů Nadějkov a spolupracovali jsme na rukodělné dílně s místními skauty. Rovněž jsme se podívali do místní obecní dílny. V rámci partnerství jsme měli rovněž možnost poznat užitečnost vlastní činnosti a práce. Pro některé z partnerů jsme zhotovovali vánoční přáníčka, pro obec Nadějkov jsme připravili vystoupení v rámci Vítání občánků a vánočního setkání se seniory. Žáci připravují v době pouti v Nadějkově výstavku svých prací (výtvorů ze stavebnic) v prostorách místní knihovny.  Dále jsme pomáhali při úklidu kolem domu p. Fairaislové, která s námi spolupracuje při výrobě keramiky v keramické dílně. Dílna je v budově naší školy a zároveň slouží pro veřejnost.

Žáci v rámci projektu mají možnost si hrát se stavebnicemi Merkur, Walachie, Lego, Boffin a dalšími konstrukčními a didaktickými stavebnicemi. Ze stavebnic konstruují zajímavé sestavy – náměstíčka, ulice, dopravní prostředky, stroje, dekorace, funkční elektrické obvody apod. Finanční prostředky byly dále využity i na nákup nábytku do školní družiny, který slouží k uložení hraček. Do školní  družiny  byly pořízeny  nové stolky a židle.  

Projekt zároveň navazuje na předchozí projekt, který byl také realizován ve spolupráci s MAS Krajinou srdce Mladá Vožice „Řemeslo má zlaté dno“. V současné době škola realizuje další podobný projekt ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou Praha. Jedná se o projekt „Minipodnikání“. I tento projekt vede žáky k rukodělné práci, využíváme zkušeností, materiálů  a zařízení pořízených v předchozích projektech. Žáci mají dále možnost se seznámit se světem podnikání a finančními dovednostmi.

Projekt „Dovedné ruce" v současné době je dále částečně realizován prostřednictvím partnerských smluv. Dalším žákům, kteří přicházejí do naší školy, poskytuje cenné informace a dovednosti z oblasti technických a konstrukčních dovedností a světa práce.

Všem, kteří s námi na projektu spolupracovali, moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Jsou to Obec Nadějkov, Firma Klatovský, Pan Mikeš Truhlářství, Obecní knihovna v Nadějkově, Pneuservis Kříž, Zahradnictví E. Svobodová, Paní Fairaislová, Spolek dobrovolných hasičů Nadějkov, Obecní knihovna Nadějkov, Skautská skupina, Firma Cedron.

Regina Mihulová, ředitelka školy