Bypass "Srdce Dražiček"

Cílem projektu s názvem Bypass „Srdce Dražiček“ byla revitalizace obecního parku a rekonstrukce staré hasičské zbrojnice. Výstupy projektu tak měly doplnit již revitalizovanou druhou část parku, v níž se nachází zrekonstruovaná kaplička, upravený pomník a nová čekárna MHD.

Celkové výdaje obce Dražičky na realizaci projektu činily 359.679 Kč, byla poskytnuta dotace ve výši 240.000 Kč. Nejprve byly odborníky odstraněny staré a špatně rostlé dřeviny a prořezány vrby. Dále vznikly 2 labyrinty – písmenkový a kamenný, bylinný záhon, odpočinková zóna a další posezení, byl také obnoven chodník a instalovány informační panely. Hasičská zbrojnice, která je památkou místního významu, prošla rekonstrukcí a byla do ní umístěna expozice o historii SDH Dražičky.

To, co se realizátorům projektu podařilo, určitě předčilo nejen očekávání domácích i „přespolních“, ale i realizátorů samotných. Třeba takový písmenkový labyrint na motivy místních písniček je krásným nápadem, který určitě zaujme každého.