Budování pastevních areálů ve Vratišově

"Na jaře roku 2010 jsem využil možnost přes MAS Krajina srdce získat dotaci na doplnění stávajících a vybudování nových pastevních areálů pro chov masného skotu na farmě ve Vratišově u Nadějkova. 

Název Fiche č.1: Využití ploch trvalých travních porostů. Do projektové dokumentace bylo zahrnuto vybudování shromažďovacího prostoru skotu pro zajištění inseminace, telení, veterinárních zákroků či nakládání skotu (různé ohradníkové díly, fixační klec), dále nákup kruhového krmiště a nově zatravněné bloky orné půdy (cca 15 ha) jsem díky tomuto projektu ohradil elektrickým ohradníkem (impregnované kůly, síťový zdroj, drát, izolátory atd.).
Žádost byla schválena a na podzim roku 2010 byl projekt realizován. Celkové náklady činily 131.055,- Kč. Po provedených kontrolách zástupců MAS a SZIF bylo 50% celkových nákladů proplaceno v červnu 2011. 75% z toho činil příspěvek společenství Evropské unie a 25% byl příspěvek z národních zdrojů. Díky tomuto projektu mi odpadly dřívější problémy s pasením skotu. Tímto zároveň děkuji MAS Krajině srdce za to, že má zájem podporovat pastevní způsob využívání travních porostů v našich podmínkách a zařadila ho do svých dotačních priorit."

Ing. Josef Dvořák