Budoucnost je v řemeslech

Základní škola a Mateřská škola v Jistebnici se v lednu 2014 zapojila do projektu Budoucnost je v řemeslech.

Získané finanční prostředky (90% dotace, 10% finanční prostředky školy) jsme se rozhodli věnovat na vybavení keramického kroužku, školní zahrady a cvičné kuchyně. V hodinách výtvarné výchovy žáci nakreslili plánky úpravy školního pozemku. Vzniklo tak několik návrhů, z nichž byl vybrán ten, který odpovídal reálným podmínkám pozemku. V rámci projektu jsme vypracovali několik partnerských smluv a uskutečnili mnoho následujících setkání a besed.

6. 3. 2014 se v Městské knihovně v Jistebnici uskutečnila beseda s žáky naší školy. Knihovna se také stala místem výstavy výrobků žáků keramického kroužku. Vernisáže se kromě vystavovatelů zúčastnili i jejich rodiče. Slavnostní ráz navodila příjemná hudba v podání našich žáků. V rámci projektu vytvořili žáci v keramickém kroužku upomínkové předměty – svícny ve tvaru rožmberské růže označené logem MAS Krajina srdce. Ty se staly součástí propagačních materiálů města Jistebnice. Město Jistebnice uspořádalo pro žáky v rámci partnerské smlouvy přednášku o třídění odpadu. Škola spolupracuje s Okrašlovacím spolkem Jistebnice, který pro žáky připravil v červnu 2014 komentovanou procházku Naučnou stezkou Jistebnickými sady. V září 2014 jsme zase my pomohli Okrašlujícímu spolku se sběrem suchých větví. V září 2014 shrabali žáci v rámci hodin pracovních činností veškerou trávu na školním pozemku. Partner této části projektu si ji odvezl a poskytl nám v rámci partnerské smlouvy hnojivo organického původu. To žáci rozvozili na záhony a následně zarýpali. Tato spolupráce přispěla ke zkvalitnění půdy na pozemku. Součástí projektu bude i výroba ptačích budek. Na jejich výrobu dodal dřevo místní truhlář.

Pro veřejnost byl v prostorách školy uspořádán večerní kurz keramiky. Přítomní si vyrobili krásnou velikonoční dekoraci.

Jana Nováková