Šikovné ruce truhláři nestačí

V rámci projektu "Šikovné ruce truhláři nestačí" Jiří Adam z Mladovožicka pořídil dlabačku a spodní frézku včetně příslušenství, to vše v celkové hodnotě 267 988,- Kč. Částka dotace z Programu rozvoje venkova, Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie, činila 133 994,- Kč. Projekt pana Adama byl prvním zrealizovaným projektem s podporou MAS Krajina srdce v rámci PRV. Kromě toho, že je pan Adam šikovným truhlářem, věnuje se také chovu daňků, jejichž stádo je k vidění v Chocově a rozhodně stojí za návštěvu!