Podpořené projekty

  • V rámci projektu "Šikovné ruce truhláři nestačí" Jiří Adam z Mladovožicka pořídil dlabačku a spodní frézku včetně příslušenství, to vše v celkové hodnotě 267 988,- Kč. Částka dotace z Programu rozvoje venkova, Opatření IV.1.2. Realizace místní...
  • Sběr PET lahví a dalšího plastového odpadu je v  Mladé Vožici a v jejích místních částech  v současné době  prováděn do plastových popelnic o obsahu 240 l. Podle ing. Blanky Malinové ze Stavebního úřadu MěÚ, která se problematikou ochrany životního...

Stránky

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.