Podpořené projekty

  • V rámci projektu "Šikovné ruce truhláři nestačí" Jiří Adam z Mladovožicka pořídil dlabačku a spodní frézku včetně příslušenství, to vše v celkové hodnotě 267 988,- Kč. Částka dotace z Programu rozvoje venkova, Opatření IV.1.2. Realizace místní...
  • Sběr PET lahví a dalšího plastového odpadu je v  Mladé Vožici a v jejích místních částech  v současné době  prováděn do plastových popelnic o obsahu 240 l. Podle ing. Blanky Malinové ze Stavebního úřadu MěÚ, která se problematikou ochrany životního...

Stránky