Podpořené projekty

  • V I. výzvě v roce 2009 byla vyhlášena Fiche č. 11: III.2.2. Zvýšení počtů a kapacit místních leaderů, ve které byl podpořen projekt s názvem Vytvoření vhodných podmínek pro vzdělávání dětí a dospělých v ZŠ v Ratibořských Horách. Díky tomu došlo ke...
  • V I. výzvě v roce 2008 byly podpořeny 2 projekty, které spadaly do Fiche č. 8: III.1.2. Podnikatelské aktivity nezemědělců - Šikovné ruce truhláře nestačí, kde byly zakoupeny 2 nové stroje, čímž došlo k modernizaci truhlářské dílny a Stavební obnova...
  • V I. výzvě v roce 2008 byla vyhlášena také Fiche č. 7: III.1.1. Nezemědělské podnikání zemědělců, do které spadal projekt s názvem Kovářská a zámečnická dílna v Hartvíkově (výsledek: zřízení kovářské a zámečnické dílny v Hartvíkově). I v II. výzvě v...
  • V I. výzvě v roce 2008 byly podpořeny 4 projekty, které se týkaly Fiche č. 4: II.1.1. Zlepšení stavu obecní infrastruktury.  2 projekty se týkaly zavedení bezdrátového rozhlasu v dané obci a všech místních částech - Bezdrátový rozhlas v Nadějkově a...
  • Při výjezdu z osady Zátiší směrem na Hrnčíře vyrostly koncem roku 2011 dvě samonosné plachtové haly. Nejedná se o letiště svazarmu, jak se někteří spoluobčané strachovali, ale o doprovodné stavby pastevního areálu. Projekt „Pastevní areál Zátiší“...
  • Projekt realizoval Mgr. Zdeněk Sedláček v roce 2009. V rámci projektu bylo vyměnono okno a vstupní dveře a opravena čelní fasáda domu č.p. 6, který se nachází v památkové zóně města Sedlec-Prčice. V rámci projektu byla  provozovna vybavena nábytkem...
  • V rámci první Výzvy MAS Krajina srdce v roce 2008 byly podpořeny projekty obcí na zlepšení jejich estetického vzhledu z hlediska údržby stávající a výsadby nové zeleně. V některých obcích, nebo jen v některých místních částech obcí, bylo nezbytné...

Stránky