Podpořené projekty

  • Obec Vilice disponovala celou řadou zajímavých lidí s uměleckým nadáním, kteří ale neměli prostory, ve kterých by mohli svou činnost prezentovat a šířit dále. Vznikl tak projekt „Výměna podlahových krytin a otevření stálé galerie v KD Vilice“, na...
  • V rámci projektu "Prodejna železářství s rozšířeným sortimentem“, podpořeného Občanským sdružením MAS Krajina srdce, vystavěl Jiří Holub v Mladé Vožici nad autobusovým nádražím novou maloobchodní prodejnu. Částečná dotace z Programu rozvoje venkova...
  • Chotoviny jsou vsí s více než tisíci obyvateli, a tak z jejího společenského života postupně mizí vzájemná soudržnost a pospolitost. Projektem Přátelská zahrada tak bylo docílit toho, aby lidé na vesnici opět vzájemně spolupracovali a jejich...
  • I. výzva roku 2010 přinesla podporu 3 projektů, které se týkaly Fiche č. 9 Podnikání v CR. Realizované projekty se týkají výstavby či modernizace budov penzionů a hospody, oplocení a vybudování odstavného stání. Jde konkrétně o tyto projekty: ...
  • V roce 2010 byla v I. kole příjmu žádostí vyhlášena Fiche č. 1: I.1.1. Využití ploch trvalých travních porostů, ve které byly zrealizovány 2 projekty. V obou případech byly vybudovány pastevní areály. Ve Vratišově v rámci projektu: Budování...
  • V I. výzvě 2008 bylo ve vyhlášené Fichi č. 3: I.1.3. Zlepšení estetického vzhledu obcí zrealizováno celkem 6 projektů. Díky daným projektům byly v jednotlivých obcích a místních částech provedeny parkové úpravy ploch veřejné zeleně, vysazeny nové...
  • V I. výzvě v roce 2009 v rámci vyhlášené Fiche č. 10: III.2.1. Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů byly podpořeny 3 projekty: Měšetice - náš domov, současný i budoucí, Stavební úpravy a vybavení víceúčelové budovy č.p. 36 v...

Stránky