Podpořené projekty

  • Obec Vilice disponovala celou řadou zajímavých lidí s uměleckým nadáním, kteří ale neměli prostory, ve kterých by mohli svou činnost prezentovat a šířit dále. Vznikl tak projekt „Výměna podlahových krytin a otevření stálé galerie v KD Vilice“, na...
  • V rámci projektu "Prodejna železářství s rozšířeným sortimentem“, podpořeného Občanským sdružením MAS Krajina srdce, vystavěl Jiří Holub v Mladé Vožici nad autobusovým nádražím novou maloobchodní prodejnu. Částečná dotace z Programu rozvoje venkova...
  • Chotoviny jsou vsí s více než tisíci obyvateli, a tak z jejího společenského života postupně mizí vzájemná soudržnost a pospolitost. Projektem Přátelská zahrada tak bylo docílit toho, aby lidé na vesnici opět vzájemně spolupracovali a jejich...
  • I. výzva roku 2010 přinesla podporu 3 projektů, které se týkaly Fiche č. 9 Podnikání v CR. Realizované projekty se týkají výstavby či modernizace budov penzionů a hospody, oplocení a vybudování odstavného stání. Jde konkrétně o tyto projekty: ...
  • V roce 2010 byla v I. kole příjmu žádostí vyhlášena Fiche č. 1: I.1.1. Využití ploch trvalých travních porostů, ve které byly zrealizovány 2 projekty. V obou případech byly vybudovány pastevní areály. Ve Vratišově v rámci projektu: Budování...
  • V I. výzvě 2008 bylo ve vyhlášené Fichi č. 3: I.1.3. Zlepšení estetického vzhledu obcí zrealizováno celkem 6 projektů. Díky daným projektům byly v jednotlivých obcích a místních částech provedeny parkové úpravy ploch veřejné zeleně, vysazeny nové...
  • V I. výzvě v roce 2009 v rámci vyhlášené Fiche č. 10: III.2.1. Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů byly podpořeny 3 projekty: Měšetice - náš domov, současný i budoucí, Stavební úpravy a vybavení víceúčelové budovy č.p. 36 v...

Stránky

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.