Podpořené projekty

  • V době digitalizace se uvolnil prostor na trhu, díky čemuž mohla vzniknout webová služba Grabuj. cz. Jedná se o nahrávací systém pro virtální videorekordér, který umožňuje zákazníkům po celé České republice, jimž nevyhovuje doba vysílání konkrétního...
  • V rámci II. výzvy roku 2011 byla vyhlášena i Fiche č.6: Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu. Byly podpořeny a též zrealizovány dva projekty. První z nich žadatele DSO Mikroregion VENKOV s názvem „Po stopách historie obcemi Mikroregionu...
  • V I. výzvě roku 2012 byla opět vyhlášena Fiche na podávání projektů zaměřených na zlepšení estetického vzhledu obcí. Oproti původní Fichi č. 3 bylo na základě poptávky v regionu vyměněno hlavní opatření za vedlejší a naopak a vznikla tak nová Fiche...
  • Ve II. výzvě roku 2011 byla opět vyhlášena Fiche č. 4: Zlepšení stavu obecní infrastruktury. Projektovou žádost podali celkem 2 žadatelé – Obec Dolní Hořice na obnovu historické úvozové cesty k osadě Chotčiny a Obec Chotoviny na obnovu autobusových...
  • Společnost Farma Prčice, která působí už od orku 1992, začala v roce 2007 postupně diverzifikovat svoji činnost – příkladem je právě vybudování provozovny pneuservisu v jedné ze tří bývalých budov odchovny selat. Prvotně se zaměřovala na služby pro...
  • Cílem projektu „Vybavení umělecké dílny ve Vilicích“ paní Mgr. Drahomíry Svobodové bylo pořízení strojového vybavení pro vybudování umělecké dílny manželů Svobodových na jejich chalupě ve Vilicích včetně keramické pece pro pořádání keramických kurzů...
  • Území jihozápadního okraje Českomoravské vrchoviny je od všech horských oblastí ČR ve značné vzdálenosti, sněhová pokrývka zde nedosahuje horských parametrů, ale její síla je vyšší a trvání výrazně delší než u okolních oblastí. Vhodné podmínky pro...

Stránky