Podpořené projekty

  • "Na jaře roku 2010 jsem využil možnost přes MAS Krajina srdce získat dotaci na doplnění stávajících a vybudování nových pastevních areálů pro chov masného skotu na farmě ve Vratišově u Nadějkova.  Název Fiche č.1: Využití ploch trvalých travních...
  • Projekt realizovaný za podpory MAS KRAJINA SRDCE Název projektu: Výměna podlahových krytin a otevření stálé galerie v KD Vilice Realizace: 2011 Investor: Obec Vilice Cíl projektu: Cílem projektu bylo znovu zprovoznění tanečního...
  • V loňském roce byla v Borotíně dokončena akce "Péče o kulturní dědictví Městyse Borotín".  Jedná se o projekt, který byl podpořen Státním zemědělským intervenčním fondem prostřednictvím Občanského sdružení MAS Krajina srdce. Mohl tak být obnoven...
  • Projekt „Rekonstrukce veřejného rozhlasu na území obce Mezno“ byl SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:...
  • V září 2014 byla dokončena akce "Zkvalitňování zelených stezek Greenways Čertovo břemeno". Jedná se o společný projekt obcí sdružených ve Společenství obcí Čertovo břemeno, který byl podpořen Státním zemědělským intervenčním fondem prostřednictvím...
  • V loňském roce uspěla obec Mezno v rámci projektů Programu LEADER, který administruje občanské sdružení MAS Krajina srdce z Mladé Vožice, svým projektem s názvem „Obnova a rozvoj využití hasičského domu v Mezně“. Hlavním cílem byla obnova a...
  • Cílem projektu s názvem Bypass „Srdce Dražiček“ byla revitalizace obecního parku a rekonstrukce staré hasičské zbrojnice. Výstupy projektu tak měly doplnit již revitalizovanou druhou část parku, v níž se nachází zrekonstruovaná kaplička, upravený...

Stránky