Podpořené projekty

  • V roce 2012 jsme zahájili spolupráci s MAS Krajina srdce v Mladé Vožici na projektu budování pastvin a zhodnocení lučního porostu vedeného v ekologické produkci. K realizaci projektu, který je zaměřen na podporu využití trvalých travních porostů...
  • V minulých dnech byla dokončena akce "Oprava a vybavení společenského sálu v Borotíně". Jedná se o projekt, který byl podpořen Státním zemědělským intervenčním fondem prostřednictvím Občanského sdružení MAS Krajina srdce. Mohl tak být obnoven ...
  • V první polovině roku 2014 byl zrealizován projekt „Obnova autobusových čekáren Obce Dolní Hrachovice“ který byl finančně podpořen SZIF, podpora byla získána ve spolupráci s občanským sdružením MAS Krajina srdce. Čekárny byly vybudovány včetně...
  • Ve Smilkově byla úspěšně ukončena oprava a obnova vybavení společenských prostor hasičského domu, obec obdržela na tento projekt dotaci prostřednictvím MAS Krajina srdce. V hasičském domě byla vyměněna okna, vchodové a vnitřní dveře, přímotopy a...
  • V Nepřejově je již 5 tým rokem je v provozu Penzion Kateřina, který se těší přízni turistické veřejnosti. Jezdí sem turisté z celých Čech. Spokojenost návštěvníků se mnohem zlepšila, když se v roce 2012 podařilo dokončit oplocení a zpevněné...
  • Projekt byl realizován ve všech obcích sdružených ve Společenství obcí Čertovo břemeno. Byl zaměřen na zkvalitnění a rozšíření turistických tras. Přispěli jsme ke zlepšení podmínek pro cestovní ruch v našem regionu. V rámci projektu byly...
  • Projekt podpořen MAS Krajina srdce (prostřednictvím Státního zemědělského a intervenčního fondu). V rámci projektu bylo opraveno celkem 9 sakrálních objektů - křížky, kapličky, zvoničky a jejich okolí. Dále došlo k úpravě zeleně - odstranění...

Stránky