Dotazy a odpovědi k Výzvě 2013/VYZ-II

1. Otázka: Žadatel - Obec by ráda zřídila z bývalé tělocvičny kulturně-společenský sál. Sál je zkolaudovaný jako tělocvična. Lze tuto žádost uskutečnit?

Odpověď: Ano, pořízení vybavení společenského sálu je způsobilým výdajem. Doporučujeme, aby při registraci žádosti o dotaci žadatel doručil vyjádření stavebního úřadu, že využití stavby pro společenské akce není v rozporu s vydaným stavebním povolením.

 

2. Otázka: Lze žádat z  Opatření FIche 9 - Podnikání  CR na vybudování wellnes centra, přestože žadatel nebude realizovat ubytování?

Odpověď: Vybudování wellnes centra je způsobilým výdajem, ale žadatel musí tímto rozšířit služby stávajícícho ubytovacího zařízení, jako způsobilý výdaje lze uznat jen část kapacity, která bude sloužit pro potřeby ubytovaných klientů.

 

3. Otázka: Lze žádat v rámci Opatření Fiche č. 9 - Podnikání v CR na výstavbu jízdárny bez ubytování?

Odpověď: Ano, jízdárna nemusí být součástí ubytování.

 

4. Otázka: Žadatel by rád realizoval Muzeum včelařství, může žádat z Opatření Fiche č. 9 - Podnikání v CR?

Odpověď: Ne tento záměr nelze z Fiche č. 9 realizovat.