Kontakty

MAS KRAJINA SRDCE, z. s.
Vančurova 1946
390 01  Tábor
IČ: 266 63 503

E-mail předsedkyně: maskrajinasrdce@centrum.cz,
E-mail kancelář: maskrajinasrdce@seznam.cz
Skype: maskrajinasrdce
Facebook: Mas Krajina Srdce
www.maskrajinasrdce.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 707538349/0800
BIC (SWIFT): GIBACZPX
IBAN: CZ46 0800 0000 0007 0753 8349
ID datové schránky: ynwm27x

Předsedkyně spolku, manažer SPL, SCLLD:
Ing. Monika Smetanová  +420 775 317 757, číslo kanceláře 209

Účetní spolku:
Petra Čechtická  +420 775 317 027, číslo kanceláře 208

Animace pro školy (šablony), konzultace IROP, OPZ:
Monika Houdová, DiS. +420 775 317 001, číslo kanceláře 207
Ing. Zdeněk Černý +420 775 317 559
Ing. Monika Havlová +420 775 317 801
 
Konzultace k PRV:
Alice Kahounová, DiS. +420 775 317 001, číslo kanceláře 207
 
 
Správce mobiliáře:
Zbyněk Jirota, +420 724 161 854
 
Úřední dny na technickém pracovišti v Táboře (pod Hotelem Palcát):
Dny: Pracovní doba:

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

7:00 - 11:30 12:00 - 15:30 

7:00 - 11:30 12:00 - 15:30

7:00 - 11:30 12:00 - 15:30

7:00 - 11:30 12:00 - 15:30

7:00 - 11:30 12:00 - 15:30

Návštěvu mimo úřední hodiny je možno dohodnout na telefonních číslech:

Ing. Monika Smetanová +420 775 317 757 - předsedkyně spolku

Ing. Zdeněk Černý +420 775 317 559 - konzultace IROP, OPZ